L.L.S. Bartalits

De P.L.O., mogelijke barrière tegen vredesonderhandelingen

De rede van Yasser Arafat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de besluiten van Rabat de PLO te erkennen als de enige vertegenwoordigster van de Palestijnen, roept allerlei complicaties op. De auteur van dit artikel geeft een voorzichtige evaluatie van de betekenis der gebeurtenissen en wijst aan het eind op de merkwaardige ontmoeting die de algemeen-secretaris van de MAPAM, Israëlische regeringspartij, gehad heeft met een vertegenwoordiger van de PLO.

verschenen: Maart 1975, blz. 503

jaargang: 42/06