Lucas Catherine

De Palestijnse kwestie: een koloniaal probleem?

Alle koloniale problemen zijn hieruit ontstaan, dat ‘immigranten’ ooit een door anderen al bewoond gebied bezetten, er de macht aan zich trokken en de wet stelden, maar dan toch, met verloop van tijd, tot een nieuw vergelijk moesten zien te komen met de oorspronkelijke inwoners of hun afstammelingen – tenzij deze laatsten intussen uitgeroeid of volkomen verdrongen werden. Bij de totstandkoming van de staat Israël heeft de eerste fase van een dergelijk proces zich binnen een eeuw voltrokken: een bevredigend en nodig vergelijk met de Palestijnse bevolking laat nog steeds op zich wachten.

verschenen: Augustus 1987, blz. 978

jaargang: 54/11