Roger Burggraeve

De paradoxale rijkdom van de vergeving

De (joods-christelijke) vergeving is geen vergoelijkend bedekken nog zonder meer ongedaan maken van een vergrijp dat ‘voorgoed’ gebeurd is en als dusdanig erkend en bekend dient te zijn. Echte barmhartigheid houdt dus steeds een oordeel in, maar bevrijdt tegelijk de falende mens, die zich de vergeving door de andere(n) geschonken weet, van de beklemmende onherroepelijkheid van zijn verleden daden.

verschenen: April 1986, blz. 621

jaargang: 53/07