A. Thiadens

De patiënt als collega van arts en verpleegkundige

De crisis waarin hulpvrager en hulpbieder zich bevinden, is symptomatisch voor de gehele gezondheidszorg. Deze crisis expliciteert de overgansfase van een passieve gezondheidszorg naar een actieve gezondheidszorg. Deze analyse poogt zowel patiënt als hulpbieder meer bewust te maken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomstige gezondheidszorg die ons allen als mens toekomt.

verschenen: November 1975, blz. 106

jaargang: 43/02