Eddy Van Waelderen

De ‘plaastbepaling’ van priester en leek

Een visie van Joseph Moingt

De na Vaticanum II uitdrukkelijk bevorderde, pastorale medeverantwoordelijkheid van de leken stoot almaar vaker op de ‘natuurlijke’ grens van het ambtelijk priesterschap. Moet dit tot een (voor velen) frustrerende impasse leiden of noopt het de kerk tot een fundamentele herbezinning op een aangepaste verscheidenheid van diensten, niet alleen vóór maar ook dóór de christen gemeenschap voortgebracht?

verschenen: Mei 1980, blz. 691

jaargang: 47/08