Cornelis Verhoeven

De plaats van de leermeester in de filosofie

De leermeester lijkt op een vader die ons niet alleen het leven geeft, maar ook de inhoud daarvan bepaalt. Vorming van filosofische scholen en sekten is even oud als de filosofie zelf. Zij garandeert het voortbestaan van de filosofie als traditie. Maar in de filosofie is de eigen kijk op de zaak een onmisbare voorwaarde om iets te zien. Geen filosofie dus zonder vadermoord.

verschenen: Juli 1993, blz. 585

jaargang: 60/07