Jan Pieter Cools

De plaats van de markt in de samenleving

Polanyi’s bijdrage tot een actuele discussie

Meer dan ooit is de maatschappelijke discussie in de jaren 80 ‘geëconomiseerd’. Het lijkt er soms op dat elk maatschappelijk probleem zou kunnen herleid worden tot een afwegen van overheidsreguleringen tegenover marktoplossingen. Deze verabsolutering van de tegenstelling markt-overheid verdringt echter de wellicht meer fundamentele vraag naar de verhouding tussen het economische en het niet-economische in de samenleving. Polanyi’s analyses van de plaats van het economische in oudere en moderne samenlevingen blijven in dit verband zeer actueel. Polanyi : markt in de samenleving (1990)

verschenen: Maart 1990, blz. 505

jaargang: 57/06