Valentina Gentile

De politiek van ‘interreligieuze dialoog’

Religieuze rechtvaardigingen en ‘rechtvaardige’ verzoening

In de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel, lijkt steeds nadrukkelijker de opvatting op te komen dat godsdienst neigt tot geweld, en dat godsdienst zich niet laat verenigen met democratie. In deze bijdrage wordt betoogd dat godsdienst, bijvoorbeeld in vredes- en verzoeningsprocessen, juist een ondersteunende rol in de democratie kan spelen. Daarmee is de overheersende opvatting ten minste aan enige nuancering toe.

verschenen: Juni 2017, blz. 505

jaargang: 84/06