Rosine Van Oost

De profetische stem van Dorothee Sölle

Twee recente publikaties van de bekende protestantse theologe Dorothee Sölle, bieden een heldere introductie in haar theologisch denken. Dat heeft raakvlakken met de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie maar neemt ook binnen de feministische theologie een belangrijke plaats in. Een nadere kennismaking.

verschenen: Maart 1995, blz. 204

jaargang: 62/03