Jacques Janssen

De psychologie van de religieuze ervaring

Een voorlopige analyse van 109 interviews

Terwijl het institutionele kader van de religie vervaagt, geniet de religieuze ervaring een toenemende belangstelling. Hier wordt een inhoudsanalyse gepresenteerd van religieuze ervaringen, zoals die in interviews staan opgetekend. Er rijst een duidelijk

verschenen: Maart 2008, blz. 217

jaargang: 75/03