Paul Konrad Kurz

De radicale broederlijkheid van Ernesto Cardenal

Persoon en werk van Ernesto Cardenal, onlangs met de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel vereerd, ontsnappen grotendeels aan de rolpatronen en categorieën in onze Westerse samenleving. Mystiek en radicaal politiek engagement, christendom en onvoorwaardelijke solidariteit met de armen zijn geen disparate ‘facetten’, maar de volkomen geïntegreerde kern en be-zieling van zijn dichterschap.

verschenen: December 1980, blz. 233

jaargang: 48/03