Maurice Adams

De rechter als politiek koorddanser

Sedert de Franse Revolutie en met name onder invloed van Rousseau werden politiek en recht streng gescheiden: de rechter was er alleen maar om de bepalingen van de wetgevende macht toe te passen. Die strikte scheiding is thans achterhaald. In de huidige democratische samenleving speelt de rechter ook een, zij het bescheiden, politieke rol.

verschenen: September 1997, blz. 725

jaargang: 64/08