Annemarie Estor

De redressiehelm

Een internetavontuur

Is een babyhoofd niet volmaakt rond, dan kunnen ouders de baby tegenwoordig een speciale helm laten dragen die dit corrigeert. Sinds de jaren negentig is in Nederland een infrastructuur gecreëerd waarbinnen orthopedische bedrijven nauw samenwerken met consultatiebureaus en enkele kinderartsen. Men spreekt van ‘afwijkingen’, ‘therapie’ en ‘behandeling’. Kunnen we cosmetische wens, sociale druk en medische noodzaak nog van elkaar onderscheiden? In hoeverre gaat het om transparante, belangeloze informatieverstrekking? En waar komt die drang naar normalisering eigenlijk vandaan?

verschenen: November 2011, blz. 885

jaargang: 78/10