Raoul Bauer

De relatie tussen de historische feiten

Geschiedeniswetenschap ontstaat pas wanneer tussen de (historische) feiten enige samenhang wordt onderkend, die meer is dan een louter chronologische opeenvolging. De auteur beoordeelt achtereenvolgens op hun respectieve merites en gebreken: de actie-reactie en de oorzaak-gevolg relatie, de biologische interpretatie van Oswald Spengler en de dialectische relaties in het historisch materialisme en in de beweginsleer van Arnold Toynbee.

verschenen: Juli 1975, blz. 907

jaargang: 42/10