Ludo Abicht

De revolte van een zwijgende minderheid

Vóór 1750 werden prelinguaal doven zonder uitzondering als ‘stom’ beschouwd, achterlijk. Pas rond de periode van de Verlichting kwam daar verandering in met o.a. de ‘signes methodiques’ van Abbé De l’Epée en vooral na de ontwikkeling van de nu nog gebru ikte American Sign Language (ASL) in 1817. Daarmee was de strijd voor de emancipatie van de prelinguaal doven echter nog lang niet achter de rug.

verschenen: September 1993, blz. 730

jaargang: 60/08