Sef Kicken

De revolutie in het wereldbeeld

In grote trekken schetst de auteur de ontwikkeling van het wereldbeeld van de oudheid tot heden. De 20e eeuw krijgt uitvoeriger aandacht, met namen als Heisenberg en Von Weizsäcker, en met een uitdrukkelijke verwijzing naar de parapsychologie. Volgens de schrijver van het artikel is Oliver L. Reiser een man die het moderne wereldbeeld goed heeft gezien en daarom wijdt hij aan hem een uitvoeriger bespreking.

verschenen: Februari 1976, blz. 437

jaargang: 43/05