Serge Latouche

De roep om identiteit en het verlangen naar gemeenschap

Uit alle hoeken van onze wereld klinkt de roep naar erkenning van de eigen identiteit, als volk of als gemeenschap. Die verzuchtingen ontwrichten de – hoofdzakelijk door het Westen – gesanctioneerde wereldorde. Een onuitgegeven synthese van individualistische eisen en mundiale aspiraties dringt zich dan ook op. identiteit en verlangen naar gemeenschap (1991)

verschenen: September 1991, blz. 978

jaargang: 58/11