Anne Verbanck

De rol van de kunst in het werk van Patrick White

In de romans van de Australische Nobelprijs (1973) leggen de hoofdpersoon of een nevenfiguur enige artistieke bedrijvigheid (schilderen, schrijven dansen, acteren…) aan de dag, met wisselend en trouwens betwistbaar succes. Maar juist in hun artistieke gedrevenheid zijn al deze mensen gestaag op zoek naar de werkelijkheid achter de schijn, naar de mogelijke zin van het leven achter de vele, oppervlakkige verschijningsvormen. De titel alleen al van White’s jongste werk Memoirs of Many in One (1986) verwoordt op treffende wijze die gepassioneerde zoektocht.

verschenen: Juli 1987, blz. 903

jaargang: 54/10