E. Faucompret

De rol van het Supreme Court

in het politieke bestel van de Verenigde Staten

Al sinds de afkondiging van de grondwet van de VS (1789) speelt het Hooggerechtshof een unieke en, naargelang van de wisselende interpretaties en beslissingen, tot op vandaag betwiste maar niettemin uiterst belangrijke en onmisbare rol in het politieke, sociale en economische bestel van de confederatie. De auteur gaat na op welke wijze het Supreme Court, vooral in de recente geschiedenis, zijn functie als onafhankelijke rechterlijke instantie heeft proberen waar te maken.

verschenen: Januari 1988, blz. 317

jaargang: 55/04