Guy Posson

De romanwereld van Gabriel García Marquez

Praktisch het gehele oeuvre van de Columbiaan G.G. Márquez is thans in Nederlandse vertaling toegankelijk. Daardoor vallen nog duidelijker dan voorheen de continuïteit en de coherentie op van de thematische en stilistische behandeling, al blijven de vertalingen zelf daarbij wel eens in gebreke. Ofschoon Márquez’ grondig pessimisme binnen de Latijnsamerikaanse politieke context is ontstaan, kan men zijn literair werk onmogelijk in het keurslijf van zijn of enig ander politiek engagement gevangen houden.

verschenen: Maart 1978, blz. 507

jaargang: 45/06