L.L.S. Bartalits

De Russisch-Amerikaanse topconferentie in Moskou

Ondanks Nixons pressie op de Russen door vriendschap te zoeken met Peking behaalde Sovjet-Unie bij het presidentieel bezoek aan Moskou een belangrijk politiek succes, nl. Dat de Sovjet-Unie voor het eerst door de Verenigde Staten als gelijke partner wordt erkend.

verschenen: September 1972, blz. 1086

jaargang: 39/11