Peter-Hans Kolvenbach

De samenwerking van jezuïeten en leken

Feiten en uitdagingen

Ondanks de beloftevolle perspectieven van het Tweede Vaticaanse Concilie klinkt het woord ‘leek’ nog steeds negatief. De jonge kerk was een ‘gemeenschap in verscheidenheid’, waarin allen – priesters en leken, vrouwen en mannen – een taak hadden. De ignatiaanse traditie heeft van meet af aan de rol van de leken in de Kerk erkend. Jezuïeten en leken zijn partners in een gemeenschappelijke zending.

verschenen: Juli 2000, blz. 579

jaargang: 67/07