Fernand Tanghe

De schipbreukelingen van de ontwikkeling

In zijn jongste boek, La planète des naufragés, betoogt Latouche dat de informele sfeer, die meer en meer als het waarmerk van de arme landen wordt gepresenteerd, zich niet laat herleiden tot economistische duidingen. Veeleer dan een deficiënte of zelfs alternatieve ontwikkeling, belichaamt zij een alternatief voor de ontwikkeling zelf. Het gaat om een maatschappelijk totaal-fenomeen dat tegelijk een post-moderne samenleving prefigureert. Maar als andere socialiteit is zij kwetsbaar, omdat zij tegelijk blootgesteld blijft aan bepaalde – vaak niet of te weinig onderkende – invloeden of verleidingen van de westerse logica. arme landen : schipbreukelingen ?

verschenen: Mei 1992, blz. 742

jaargang: 59/08