Ludo Beheydt

De schoolbel heeft weer geluid …

De Belgische minister van onderwijs wil de kleuters nog voor hun tweede jaar voor instructie naar school sturen om zo de vurig gewenste, democratische kansengelijkheid voor alle kinderen te realiseren. De auteur zet een aantal vraagtekens achter de inspiratie, de sociale en psychologische implicaties en de wetenschappelijke fundering van dit plan. Hij brnegt ook het in deze context zo belangrijke probleem van de culturele meertaligheid (dialect en standaardtaal) ter sprake.

verschenen: Juli 1976, blz. 887

jaargang: 43/10