Frans Nieuwenhof

Democratie ontregeld door schaalvergroting

Het (Griekse) ideaal van de democratie, dat in de nog overzichtelijke stadstaat al moeilijk te verwezenlijken was, is door de schaalvergroting in de moderne staat nog meer in verdrukking geraakt. Zowel de volks- als de westerse democratieën bleven tenslotte alle heil verwachten van een ver doorgedreven centralisme. Er moeten dus dringen wegen worden gevonden om het politiek bedrij opnieuw in de periferie en op lokaal niveau werkzaam te maken.

verschenen: Juli 1976, blz. 869

jaargang: 43/10