Luc Corluy

De schuldenlast van Latijns-Amerika

Is er nog hoop?

De Latijns-Amerikaanse schuldencrisis evolueerde van een liquiditeits- naar een solvabiliteitsprobleem. Interne politico-economische beslissingen lagen hieraan ten grondslag. De laatste tijd werden hierbij geregeld beschuldigingen geuit aan het adres van het IMF. De buitenlandse schuld ondermijnt de economische draagkracht van het continent. Het Brady-plan staat positief tegenover het idee van de kwijtschelding. Staat de internationale bankwereld nog weigerachtig tegenover elke vorm van kwijtschelding, bepaalde staten gingen reeds over tot een eerste stap. Latijns-Amerika : schuldenlast : nog hoop ? (1990)

verschenen: April 1990, blz. 597

jaargang: 57/07