Wouter van Raamsdonk

De secretaris van de soldaten

Georges Duhamel en de Grote Oorlog

Georges Duhamel, arts en schrijver, bevond zich onder de velen die vrijwillig dienst namen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Als chirurg heeft hij gedurende eenenvijftig maanden in mobiele veldhospitalen vlak achter het front duizenden operaties verricht; als schrijver heeft hij in zijn verhalen, waarvan een aantal nog tijdens de oorlog is verschenen, een ondubbelzinnige aanklacht tegen de onmenselijkheid en wreedheid van de moderne technologische oorlogvoering geuit. Telkens koos hij ondubbelzinnig partij voor de poilu, voor de gewone soldaat aan het front.

verschenen: Februari 2004, blz. 123

jaargang: 71/02