Eddy Jadot

De Sikhs in India

In het politieke en religieuze leven van India nemen de roerige Sikhs een aparte plaats in, sinds zij, vijf eeuwen geleden, opkwamen als een beweging die de tegenstelling tussen hindoes en moslims wilde overstijgen op basis van een gemeenschappelijk monotheïstisch geloof. Met verloop van tijd zetten zich ook onder de Sikhs fundamentalistische strekkingen door, samen met de drang naar politieke en nationale onafhankelijkheid: en voor dit laatste verwachtten zij meer heil van het althans officieel seculiere India dan van het uitgepsroken islamitsche Pakistan. Bij de nog steeds ten dele gefrustreerde wens naar onafhankelijkheid zijn intussen ook nog economische problemen gekomen, en met name de vinnige betwistingen over de waterbevoorrading (irrigatie) tussen Punjab, waar de Sikhs de meerderheid van de bevolking uitmaken, en zijn buurstaten, Rajastan en Haryana.

verschenen: Maart 1987, blz. 494

jaargang: 54/06