Paul Casparie

De Skinner in ons eigen hart

Skinner is de man die het menselijk gedrag verklaart in termen van stimuli, responsen en reflexen. Wij moeten niet te gemakkelijk denken dat dit een simplisme is. De mens zonder inhoud, zonder eigenschappen, zonder essentiële kern is een vaste verschijning geworden in literatuur en sociologie. De auteur gaat op dat gevaarlijke verschijnsel nog nader in.

verschenen: Juli 1978, blz. 938

jaargang: 45/10