Christophe Van Gerrewey

De slechtbeste van alle mogelijke werelden

‘Sferen’ van Peter Sloterdijk

De trilogie Sferen van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk is nu integraal in het Nederlands vertaald. De drie delen (Bellen, Globes en Schuim) zijn opgevat als een ruimtelijke geschiedschrijving van de mensheid. ‘Sferen’ zijn constructies die de mens tot stand brengt om te kunnen overleven. De moderniteit heeft het maken van sferen – als gemeenschappen tussen twee of meer mensen – alleen maar moeilijker gemaakt. Desondanks probeert Sloterdijk onze huidige tijd op een positieve manier te beschouwen.

verschenen: Oktober 2009, blz. 783

jaargang: 76/09