Jean-Pierre Voiret

De slechte aarde?

Ecologische problemen in China

De sinds enkele jaren inderdaad explosieve toename van China’s agrarische produktie gebeurt ten koste van veel ‘goede aarde’ die reeds verloren ging en op iets langere termijn dreigt verloren te gaan ten gevolge van bodemerosie en desertificatie, waterverzilting en een alarmerende daling van het grondwaterpeil. In tegenstelling met het officiële partij-optimisme wijst het gecombineerd onderzoek van zakelijker Chinese studies en het landsat-programma op een verslechtering van de ecologische toestand, die volgens een verklaring van Chinese bosbouwdeskundigen ‘onvoorstelbaar verschrikkelijke gevolgen’ kan hebben.

verschenen: Maart 1985, blz. 538

jaargang: 52/06