F.J.H.M. van der Ven

De sociaal-juridische positie van de zielzorger

Het problematische in de conceptie van het priesterlijk ambt bestaat hierin, dat de priester enerzijds ‘gezondene’ is tot, anderzijds dienaar van de christengemeente. Indien gezocht moet worden naar een nieuwe sociaal-juridische vormgeving voor het priesterlijk ambt, zullen beide facetten tot uitdrukking moeten komen, zij het dat meer dan vroeger met de eisen van de dinestbare participatie rekening moet worden gehouden.

verschenen: Oktober 1971, blz. 20

jaargang: 39/01