H. Hoefnagels

De sociale betekenis van vakbeweging

De vakbeweging is de enig mogelijke oplossing voor het realiseren van reële onderhandelingsvrijheid in de moderne maatschappij. Haar taak is het ervoor te zorgen dat de maatschappij echt sociaal is, d.w.z. een maatschappij waar de mensen ook op het economisch vlak met elkaar verkeren als mensen die elkaar wederzijds erkennen als mensen.

verschenen: Februari 1973, blz. 428

jaargang: 40/05