Herman Deleeck

De sociale zekerheid tussen droom en daad

Nog belangrijker en dringender dan de discussie over de (hachelijke) financiële situatie van onze sociale zekerheid is het onderzoek naar – en een bezinning op – de sociale (on)doelmatigheid van dat systeem zoals het reilt en zeilt. Die doelmatigheid zou, zonder noemenswaardige verhoging van de lasten, wezenlijk verbeterd kunnen worden door een grotere selectiviteit in de besteding: prioritair afgestemd op de behoeften van de zowat 24% huishoudens die nog altijd niet over een behoorlijk levensminimum beschikken.

verschenen: Februari 1981, blz. 432

jaargang: 48/05