Lidwien Van Den Hout-Huyben

De Spaanse roman na de burgeroorlog

Het wegvallen van de censuur en andere belemmeringen van het Franco-regime heeft niet geleid tot een echte opleving van de Spaanse roman, die zich voordien op een behoorlijk peil als verzetsliteratuur had weten te handhaven. De herwonnen vrijheid, de democratie resulteerden veeleer in verwarring, banalisering en commercialisering, terwijl de opmerkelijke recente romans meestal het werk zijn van oudere auteurs, die al onder en ’tegen’ Franco proeven van hun kunnen geleverd hadden.

verschenen: April 1983, blz. 619

jaargang: 50/07