Naar een nieuw vormingsbegrip in een veranderende samenleving

Elias Hemelsoet

Onze veranderende samenleving maakt het vormingsbegrip niet overbodig maar juist brandend actueel. Vanuit dat uitgangspunt onderzoekt deze bijdrage de vraag wat vorming in het huidige tijdsgewricht nog kan betekenen, of opnieuw moet gaan betekenen. Zij stelt vragen bij een voortdurende zoektocht naar pasklare antwoorden en betoogt dat vorming erin kan bestaan, spanningen levend te houden en misschien zelfs te koesteren.

verschenen: maart-april 2018, blz. 129

jaargang: 85/02