Maarten Colette

In de Brief aan d’Alembert over het theater (1758) openbaart Jean-Jacques Rousseau zich eens te meer als de luis in de pels van de Verlichting: het theater deugt niet. Rousseaus Brief leidde tot een breuk met de Parijse filosofen. Bij nader toezien blijkt dat niet het theater, maar de burger als handelend individu de centrale verhaallijn van de Brief is. Rousseaus diagnose van het theater als spektakel en representatie heeft vergaande consequenties voor onze tijd.

verschenen: maart-april 2018, blz. 147

jaargang: 85/02