Toon Bosch

* Han Meyer: De staat van de Delta. Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland * * Han Meyer: The State of the Delta, Engineering, urban development and nation building in the Netherlands *

verschenen: maart-april 2018, blz. 173

jaargang: 85/02