Cornelis Verhoeven

De status van de fictie

Fictie wordt vaak als aangrijpender en dieper ervaren dan een letterlijk verslag van de gebeurtenissen, alsof de werkelijkheid haar intensiteit te danken heeft aan iets wat niet werkelijk is. Je kunt het ook anders zien: de werkelijkheid is niet te vatten, niet te temmen, en fictie is de enige mogelijkheid om ze toch enigszins naar onze hand te zetten.

verschenen: Januari 2000, blz. 4

jaargang: 67/01