Harry Hamersma

De status van religieuze metaverhalen

God is een hypothese, geopperd vanuit een kosmologie en antropologie van zo’n twintig paradigma’s geleden, althans volgens de Leidse hoogleraar Versnel. In het ‘laatste’ woord waarmee hij het debat dat op zijn rede volgde, afsloot pleit hij voor een consequent stilzwijgen. Zou dit zwijgen misschien ruimte kunnen bieden voor een zinvol spreken over geloof en God? God : hypothese ? (prof. Versnel)

verschenen: Juni 1991, blz. 771

jaargang: 58/09