J. Verbeke

De sterfelijke mens en mijn eigen dood

In vele recente studies over stervensbegeleiding staat de zogenaamde waarheidsvraag centraal: nogal paradoxaal eigenlijk dat men de stervende niet zou mogen meedelen wat hij al lang als onontkoombaar weet. De fenomenologische analyse onthult waar en waarom er een kloof bestaat tussen de existentiële wetenschap van ‘mijn dood’ en het universele weet hebben van ‘de dood van de mens’.

verschenen: November 1977, blz. 105

jaargang: 45/02