Dirk Diels

De sterke democratie van Benjamin Barber

Een sterke democratie kan maar ontstaan als alle burgers actief betrokken worden bij het maatschappelijke gebeuren. Politiek moet erop gericht zijn een publieke ruimte te scheppen waarin afzonderlijke individuen tot volwassen burgers kunnen uitgroeien. Consumentisme en neotribalisme staan voorlopig de vorming van een sterke democratie in de weg.

verschenen: December 1997, blz. 1003

jaargang: 64/11