E. Faucompret

De supermachten in het Nabije Oosten

Meer dan veertig jaar na de oprichting van de staat Israël, waarmee de USSR uitdrukkelijk instemden, verkeert het Midden-Oosten in een instabiele en explosieve situatie, waar de VS en de Sovjet-Unie met wisselend succes naar bondgenoten op zoek gaan. Terugblikkend op vier decennia recente geschiedenis onderzoekt de auteur hoe (in)coherent het beleid van beide supermachten gedurende die periode is geweest en in welke mate zij de bestaande spanningen hebben versterkt of nog ondoorzichtiger hebben gemaakt.

verschenen: Oktober 1981, blz. 38

jaargang: 49/01