Leo Geerts

De Surinaamse literatuur in kaart gebracht

Michiel van Kempens onverdroten belangstelling voor de Surinaamse literatuur heeft in Surinaamse Schrijvers en dichters (1989) en Verhalen van Surinaamse schrijvers (1989) haar volwaardig beslag gekregen. Zijn panorama en de wijze waarop hij het ontvouwt zijn tegelijk objectiever en geëngageerder, vollediger en kritischer dan wat ervan tot onze media is doorgedrongen. Surinaamse literatuur in kaart gebracht (1990)

verschenen: Mei 1990, blz. 726

jaargang: 57/08