Jan Grootaers

De Synode met de verborgen agenda

De Synode van oktober 1990 behandelde de priesteropleiding. Dit kon natuurlijk niet zonder een bepaling van de priesterlijke identiteit en die op haar beurt vroeg om een uitklaring van het priestercelibaat. Op beide laatste punten faalde de Synode, toch kwamen er een aantal visies aan bod die de toekomst open houden. *Synode (okt 1990) met de verborgen agenda*

verschenen: Februari 1991, blz. 396

jaargang: 58/05