A. De Neve

De taaiheid van de religie in de U.S.S.R.

Na vijftig jaar atheïstische opvoeding en propaganda leeft de religie in de Sovjet-Unie onder verschillende vormen nog altijd voort. Ook Russische godsdienstsociologen houden zich de laatste tijd met dit probleem bezig. Drie thema’s komen daarbij ter sprake: het taai vasthouden van ouderen aan de religie, de aantrekkingskracht die de godsdienst uitoefent op jongeren, de vernieuwing in de leiding van de religieuze instellingen.

verschenen: Mei 1973, blz. 772

jaargang: 40/08