Bernard Spaapen

De Tekenkunst van Jos Heyndrickx

In deze postuum gepubliceerde tekst peilt de auteur, een privé-leerling van de Antwerpse grafische kunstenaar Jos Hendrickx, naar wat hem bij zijn leermeester het meest heeft geboeid: zijn ‘geestelijke visie’ op de materiële werkelijkheid, zijn ‘mystieke beleving’ ervan en de ‘grafische intensiteit’ van zijn tekentechniek.

verschenen: Oktober 1983, blz. 23

jaargang: 51/01