Guido Vanheeswijck

‘Wie wilde er nu een absoluut werkelijke wereld?’ Anders geformuleerd: wie wil leven in een wereld verstoken van zin en betekenis? En wie ervaart niet de precaire kwetsbaar¬heid van zin die we zelf geven en die nooit blijvend is? De twee in dit artikel besproken romans ? Wormen en engelen van Maarten van der Graaff en Hoor nu mijn stem van Franca Treur ? worstelen met deze vragen, de grote vragen die maar niet willen verdwij¬nen, ook niet in een tijd die zich post-religieus noemt.

verschenen: juli-augustus 2018, blz. 379

jaargang: 85/04