Paul Evaristo Arns

De theologie van een Braziliaans bisschop

Verhalenderwijze ‘zoals de Brazilianen plegen te doen’ schildert de aartsbisschop van Sâo Paulo de ingrijpende evolutie die de kerkgemeenschap en hijzelf de laatste 12 jaar hebben doorgemaakt in een grootstad, waar dagelijks duizend nieuwe migranten (veelal vluchtelingen en van hun land verdreven boeren) in de armtierige buitenwijken toestromen.

verschenen: Mei 1983, blz. 699

jaargang: 50/08