Luc Fonteyn

De theoloog en het embryo

G.R. Dunstan in de discussie over het menselijk embryo

De opvatting van G.R. Dunstan, een anglicaanse moraaltheoloog, over het morele statuut van het menselijk embryo speelde een belangrijke rol in het bio-ethisch overleg rond voortplantingstechnologie en embryoresearch in Britse medische beroepsorganisaties. Zijn standpunt over de relatieve waardigheid van het vroege embryo, waarvoor hij steun zoekt in de westerse traditie en in de hedendaagse biologie, wordt hier kritisch voorgesteld.

verschenen: Maart 1993, blz. 227

jaargang: 60/03